Her seviye programı 3 ay olmakla birlikte, öğrencinin gelişim hızına bağlı olarak grup atlayabileceklerdir. Gruplarımız maksimum 12 kişiliktir. Kayıt esnasında tam teşekküllü sağlık raporu zorunluluğu vardır. Aylık kurs süresi 8 saattir. Her öğrenci mayo-bone –gözlük-havlu ve terlik getirmek zorundadır.

Yüzme Nedir?

Hem eğlenceli, hem serinletici hem de dinlendirici bir spordur.

Yüzme zihinsel ve fiziksel faydalarının yanında diğer bazı kara sporlarını yapmayı kısıtlayıcı fiziksel sınırlamaları olan kişilerinde kolayca yapabileceği bir spordur.

Uygun bir çalışma programı ve bazı temel teknikleri öğrenerek vücut dayanıklılığınızı kaslarınızın kuvvetini ve esnekliğini arttırabilirsiniz.


YÜZMENİN AVANTAJLARI
 • Dayanıklılık ve esnekliğinizi geliştirir.
 • Adalelerinizi geliştirir ve denge sağlar.
 • Kalbi güçlendirir.
 • Fiziksel görünümünüzü değiştirir.
 • Dolaşımı düzenler.
 • Varis gibi hastalıklarda faydalıdır.
 • Kilo kontrolünü sağlar.
 • Stres ve gerilimi azaltır.
 • Eklem iltihabı gibi hastalıklarda eklemleri ve bağları daha az zorladığından önerilen egzersiz tipidir.
 • Haftada 3 gün yüzme önerilir.
 • 1 saat yüzme ortalama 500 kalori harcatır.
 • Enerji verir.
 • Kas güçsüzlüklerini tedavi eder.
 • Şişmanlarda, hamilelerde ve hareketsiz kişilerde özellikle yararlıdır. Çünkü suda yapılacak egzersizler eklemleri ve bağları daha az zorlamaktadır.
 • Sudaki vücut ağırlığı karadakinden 10 misli daha azdır.
 • Suda yapılan rehabilitasyonun fizik tedavinin etkin bir formu olduğu kanıtlanmıştır.

YÜZMENİN AVANTAJLARI

 • Dayanıklılık ve esnekliğinizi geliştirir.
 • Adalelerinizi geliştirir ve denge sağlar.
 • Kalbi güçlendirir.
 • Fiziksel görünümünüzü değiştirir.
 • Dolaşımı düzenler.
 • Varis gibi hastalıklarda faydalıdır.
 • Kilo kontrolünü sağlar.
 • Stres ve gerilimi azaltır.
 • Eklem iltihabı gibi hastalıklarda eklemleri ve bağları daha az zorladığından önerilen egzersiz tipidir.
 • Haftada 3 gün yüzme önerilir.
 • 1 saat yüzme ortalama 500 kalori harcatır.
 • Enerji verir.
 • Kas güçsüzlüklerini tedavi eder.
 • Şişmanlarda, hamilelerde ve hareketsiz kişilerde özellikle yararlıdır. Çünkü suda yapılacak egzersizler eklemleri ve bağları daha az zorlamaktadır.
 • Sudaki vücut ağırlığı karadakinden 10 misli daha azdır.
 • Suda yapılan rehabilitasyonun fizik tedavinin etkin bir formu olduğu kanıtlanmıştır.

Kelebek Teknik

Kelebek stilde diğer stillerden daha fazla aşağı ve yukarı hareket vardır. Bu hareketler 3 ana faktörden oluşur:

 • Ayakların aşağıya hareketi, kalçayı yukarı kaldırır.                                                             
 • Kolların öne doğru savrulması, baş ve omuzları aşağı doğru çeker.                   
 • Kol çekişinin ilk kısmı, baş ve omuzları yukarı kaldırır. 
 • Yüzücüler, kelebek teknik çalışırken antrenmanlarda bazı anahtar noktalara dikkat etmelidir. Önemli itiş sağlayan kuvvetli ayak vuruşunun teknikte dengeyi sağladığı noktası gibi, yüzücüler çalışmalarda becerili ve hızlı olabilmek için kelebek dolphin vuruşlara yoğunlaşmalıdır.
KELEBEK TEKNİĞİNDE KOL VE AYAKLARIN ZAMANLAMALARI

 • Kelebek teknikte ilk hamle esnasında ayaklar aşağı vuruşu kolların giriş vedışa süpürme esnasına kadar devam etmektedir.
 • Kolların içe süpürme hareketi yukarı ayak vuruşunu gerçekleştirir.
 • Kolların yukarıya doğru hareketiyle ayak vuruşu aşağıya doğru olmalıdır.
 • Sıradaki üst vuruş hareketi kolların geri getirilmesi esnasında meydana gelir.

   

Kurbağalama Teknik

Kurbağalama stilde yüzücüler, yarı dairesel kol çekişleri ve birçok adı olmasına rağmen çoğunlukla ‘kamçı’ olarak adlandırılan ayak hareketlerini kullanırlar. Kurbağalama, yüzme stillerinin en yavaş olanıdır.

Günümüzde kurbağalama tekniğinin yeni bir değişikliğe seyirci olmaktayız. Yeni teknikte nefes aldıktan sonra baş ve omuzlar hafif suyun altına batar,hareket sanki kelebek stilindeki yalpalanmayı andırır. Bu yalpalanmanın sonucunda kollar daha kuvvetli çekiş yapabilir.

    
Serbest Teknik

Serbest teknik, müsabaka teknikleri içersinde en hızlı olanıdır. Bir sağ kol, bir sol kol çekişive değişken sayıda ayak vuruşundan oluşmaktadır. 6 ayak vuruşu,    4 ayak vuruşu, 2 ayak vuruşu seçenekleri vardır.

Yüzücüler takım çalışmasına başladıklarında temel hareketleri bilmelidir. Çünkü serbest yüzüşte kol tekniği geleneksel olarak aerobik gelişim içindir; yüzücüler en büyük hatayı kol tekniği gelişiminde yaparlar.

Kural olarak, yüzücüler dengeli kol tekniği dönmesine sahip olmalılar, ki her kol uzanışında en uzun mesafeyi alsınlar ve suyu yakalama pozisyonunu iyi sağlasınlar. Bu hareketin tam yapılması gücün en üst seviyede kullanılmasını ve sürtünmenin en az olması ile sağlanır (A.Bozdoğan).

Hareketlerin düzgün uygulanmaması vücudun su üzerinde ters hareketler yapmasına sebep olur (Freitag W.)


SERBEST TEKNİKTE KOLLARIN ZAMANLAMASI

 • Sağ kol giriş ve yakalamada, Sol kol içeri süpürme bitişi yukarı süpürme başlangıcında.
 • Sağ kol içeri süpürme başlangıcında, Sol kol yukarı süpürme bitişi kolun sudan çıkış anı.
 • Sağ kol içeri süpürmede iken, Sol kol dışarıda yüksek dirsekte.
 • Sağ kol kalça hizasında sudan çıkış aşamasında, Sol kol yakalama ve içeri süpürmede.

   
Sırtüstü Teknik

Sırtüstü yüzme serbest yüzüş tarzının tam tersi bir yüzüşle elde edilir. Zaman içinde yüzücüler birbirini takip eden, su üzerindeki tamamlayıcı kol hareketleriyle ve kurallara uyarak daha hızlı yüzeceklerini fark ettiler.

Sırtüstü stilde kol çekiş ve ayak vuruş dönmeleri çok önemlidir.

Sırtüstünün diğer branşlara avantajı ise herhangi bir nefes problemi yoktur. Ancak sırtüstünde de belli kurallar vardır. Bunlardan en önemlisi baş pozisyonu çeşitli değil,sabittir. Sırtüstünde, yüzücünün vücudu esnek olmalı, ayrıca güçlü kollara sahip olması gerekir. Güçlü duvar itişi, güçlü dolphin ayak vuruşu için karada ve suda kuvvet antrenmanı yapılmalıdır. Ellerin suya girişi, kalçanın dönüşü, kol çekiş sırasında kolun dirsekten hangi açıyla büküldüğünü kalça ve omuzun vücut dönmelerini; elin sudan çıkarken nasıl toparlandığını ve yeni dönüş tekniğini su altındaki dolphin ayak vuruşu mekanik yönden önemlidir.

SIRTÜSTÜ TEKNİKTE KOLLARIN ve AYAKLARIN ZAMANLAMASIİstisnacılar dışında sırtçılar yarış esnasında altı vuruş zamanlamasını kullanırlar. Bu her kol çekişinde üç ayak vuruşu olarak gözükür. Bu vuruşlar, kolun ilk üç kavis hareketi ile senkronize olur. Kolun dördüncü kavisi (ikici yukarı süpürme) diğer kolun ilk birinci aşağıya süpürmesi sırasında başlar.

Kolların Ve Ayakların Zamanlaması;

 • Sol kol birinci aşağı süpürmede, sol bacak vurulur
 • Sol kol ilk yukarı süpürmesinde, sağbacak vurulur
 • Sol kol ikinci aşağı süpürmede, Sol bacak tekrar vurulur

   
 (A1) : BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 1

Su üzerinde duramayan öğrencilerimiz (A1) olarak değerlendirilir.


(B2) : BAŞLANGIÇ SEVİYESİ 2

Su üzerinde durabilen,ancak ayak vuruşu ,nargile (nefes tekniği) gibi çalışmaları yapamayan öğrencilerimiz (B2) olarak değerlendirilir.(C3) :ÖĞRENİM SEVİYESİ 1

Tahtalı ve tahtasız hareketleri yapabilen,yüzme temeli oluşan öğrenciler (C3) olarak değerlendirilir.

(A4) : ÖĞRENİM SEVİYESİ 2

Serbest stili öğrenmiş sırt üstü stilini tamamlamaya yakın öğrencilerimiz (A4) olarak değerlendirilir.

(B5) : GELİŞİM SEVİYESİ 1

Serbest ve sırt üstü stili dönüşleri ile birlikte tam anlamıyla yapabilen öğrencilerimiz(B5)N olarak değerlendirilir.


(C6) : GELİŞİM SEVİYESİ 2

Serbest ve sırt üstü stilinin yanı sıra kurbağalama ve kelebek stillerinden birini yapabilen öğrencilerimiz(C6) olarak değerlendirilir.

ABC AQUA GRUBU

Bütün stilleri tam anlamıyla yapabilen artık yarışmaya hazır öğrenci grubu olarak değerlendirilir.

Adres: Eryaman Mahallesi 2. Cadde 2605. Sokak No:4 Eryaman / Ankara
Tel: +90 312 282 92 22
Faks: +90 312 283 42 22
E-mail: info@aquaabcyuzmeokulu.com

http://www.trivoo.net